Αναζήτηση:

Πετρόπουλος, Δημήτριος (?γιος Σώστης Τριφυλλίας, 1906 - Θεσσαλονίκη, 1979)

Επάγγελμα: Καθηγητής Πανεπιστημίου, Λαογράφος

Ημερομηνίες: 1906 - 1979

Πετρόπουλος, Δημήτριος (?γιος Σώστης Τριφυλλίας, 1906 - Θεσσαλονίκη, 1979)

Δείγμα λήμματος:

Πετρόπουλος, Δημήτριος (?γιος Σώστης Τριφυλλίας, 1906 - Θεσσαλονίκη, 1979). Λαογράφος, καθηγητής Πανεπιστημίου, γνωστός από τη δίτομη έκδοση των Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (Βασική Βιβλιοθήκη, 1958 - 59) και τις πολυάριθμες λαογραφικές μελέτες του. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου ...