Αναζήτηση:

Παπαφλέσ(σ)ας (Πολιανή Μεσσηνίας, 1786 - Μανιάκι Μεσσηνίας, 1825)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: 1786 - 1825

Παπαφλέσ(σ)ας (Πολιανή Μεσσηνίας, 1786 - Μανιάκι Μεσσηνίας, 1825)

Δείγμα λήμματος:

Παπαφλέσ(σ)ας (Πολιανή Μεσσηνίας, 1786 - Μανιάκι Μεσσηνίας, 1825). Κορυφαία φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1821 (πραγμ. όν. Γεώργιος Δίκαιος). Υστερότοκος γιος από δεύτερο γάμο του Δημητρίου Δικαίου (που είχε συνολικά 28 παιδιά), έμαθε τα πρώτα γράμματα από μοναχό της γενέτειράς του και θεωρείται πιθανόν ...

Φωτογραφίες

Ο Παπαφλέσσας. Ελαιογραφία (Αθήνα. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Ο Παπαφλέσσας. Ελαιογραφία (Αθήνα. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).