Αναζήτηση:

Παπαδόπουλος, Στυλιανός (Κοντόσταυλο [Κλεωνές] Κορινθίας, 1933)

Επάγγελμα: Θεολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ημερομηνίες: 1933 -

Παπαδόπουλος, Στυλιανός (Κοντόσταυλο [Κλεωνές] Κορινθίας, 1933)

Δείγμα λήμματος:

Παπαδόπουλος, Στυλιανός (Κοντόσταυλο [Κλεωνές] Κορινθίας, 1933). Θεολόγος - πατρολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1951 - 55) και ειδικεύτηκε στην πατρολογία και τις βυζαντινές σπουδές στο Παρίσι (1956 - 57) και το Μόναχο (1957 - 59), κοντά σε διάσημους καθηγητές, ...