Αναζήτηση:

Ουρανός, Νικηφόρος (β' μισό 10ου - αρχές 11 ου αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατηγός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ουρανός, Νικηφόρος (β' μισό 10ου - αρχές 11 ου αι. μ.Χ.). Βυζαντινός στρατηγός, που διέπρεψε κυρίως στους πολέμους του αυτοκράτορα Βασιλείου Β'* Βουλγαροκτόνου εναντίον των Βουλγάρων. Αναφέρεται για πρώτη φορά το 979, όταν στάλθηκε από τον αυτοκράτορα στη Βαγδάτη για να αναγγείλει στον Βυζαντινό στασιαστή ...