Αναζήτηση:

Ουμβέρτος Α' ο Καλός (1844 - 1900)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 1844 - 1900

Δείγμα λήμματος:

Ουμβέρτος Α' ο Καλός (1844 - 1900). Βασιλιάς της Ιταλίας (1878 - 1900). Γιος του Βίκτωρα* Εμμανουήλ Β' και της Μαρίας Αδελαΐδας, κόρης του Αυστριακού αρχιδούκα Ράινερ. Γεννήθηκε στο Τουρίνο και πήρε αποκλειστικά στρατιωτική μόρφωση. Έφηβος ακόμη μετέσχε στους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία και ενότητα ...

Φωτογραφίες

Ουμβέρτος Α '. Βασιλιάς της Ιταλίας (1878 - 1900). Ελαιογραφία (Τορίνο, Museo del Risorgimento).Ουμβέρτος Α '. Βασιλιάς της Ιταλίας (1878 - 1900). Ελαιογραφία (Τορίνο, Museo del Risorgimento).