Αναζήτηση:

Ουλπιανός, Δομίτιος (Domitius Ulpianus) (περ. 170 - 223 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Νομοδιδάσκαλος

Ημερομηνίες: 170 - 223

Δείγμα λήμματος:

Ουλπιανός, Δομίτιος (Domitius Ulpianus) (περ. 170 - 223 μ.Χ.). Κορυφαίος Ρωμαίος νομοδιδασκαλος, καταγόμενος από την Τύρο της Φοινίκης. Αναφέρεται ως μαθητής του Παπινιανού και κατέλαβε δημόσια αξιώματα επί αυτοκρατόρων Σεπτιμίου Σεβήρου* Καρακάλλα* και Αλεξάνδρου Σεβήρου*. Διδάσκαλος και σύμβουλος ...