Αναζήτηση:

Όττο (Otto), Ρούντολφ (1869 - 1937)

Επάγγελμα: Ιστορικός

Ημερομηνίες: 1869 - 1937

Όττο (Otto), Ρούντολφ (1869 - 1937)

Δείγμα λήμματος:

Otto (Otto), Ρούντολφ (1869 - 1937). Επιφανής Γερμανός θρήσκε ιοφιλόσοφος και ιστορικός των θρησκειών. Σπούδασε αρχικά στο Ερλάνγκεν και κατόπιν στο Γκαίτ- τινγκεν, όπου ανακηρύχτηκε διδάκτορας της θεολογίας και κατόπιν της φιλοσοφίας. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο έγινε υφηγητής το 1897 και το 1907 καθηγητής. ...