Αναζήτηση:

Ορσίνι, Ιωάννης Α' ( ; - 1317)

Επάγγελμα: Κόμης

Ημερομηνίες: 0 - 1317

Ορσίνι, Ιωάννης Α' ( ; - 1317)

Δείγμα λήμματος:

Ορσίνι, Ιωάννης Α' ( ; - 1317). Κόμης Κεφαλονιάς και Ζακύνθου (1303 - 17). Γιος και διάδοχος του προηγουμένου, παντρεύτηκε τη θυγατέρα του δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου Α' Μαρία (1294), που είχε πάρει ως όμηρο στην Κεφαλονιά ο πατέρας του και έλαβε για προίκα τη Λευκάδα. Μετά την άνοδο του στον κομητικό ...