Αναζήτηση:

Ντέκας, Ιωάννης (Αθήνα, 1680 - Βενετία, 1762)

Επάγγελμα: Ευεργέτης

Ημερομηνίες: 1680 - 1762

Δείγμα λήμματος:

Ντέκας, Ιωάννης (Αθήνα, 1680 - Βενετία, 1762). Μεγαλέμπορος και ευεργέτης, ιδρυτής της φερώνυμης Σχολής στην Αθήνα. Κατά την Τουρκοκρατία, ασχολήθηκε με το εμπόριο στη Βενετία και όπως φαίνεται από αυτόγραφη διαθήκη του, γραμμένη σε δόκιμα ιταλικά (1757), ήταν κάτοχος της ιταλικής γλώσσας, γεγονός όχι ...