Αναζήτηση:

Ντ', ντα, ντάλλε

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ντ', ντα, ντάλλε. Τα πρόσωπα, που το επώνυμό τους φέρει ένα από τα προηγούμενα προθέματα και δεν βιογραφούνται σ' αυτό, θα πρέπει να αναζητηθούν στην αλφαβητική θέση του επωνύμου τους. ...