Αναζήτηση:

Νόννος ο Πανοπολίτης (5ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Ποιητής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Νόννος ο Πανοπολίτης (5ος αι. μ.Χ.). Επικός ποιητής από την Πανόπολη (σημ. Akhmim) της Άνω Αιγύπτου. Πιθανόν η οικογένειά του να καταγόταν από τη Μικρά Ασία, ενώο ίδιος πρέπει να έζησε και στην Αλεξάνδρεια. Το σημαντικότερο πρόβλημα, για το οποίο η έρευνα δεν έχει φτάσει σε οριστικά αποτελέσματα, είναι ...