Αναζήτηση:

Νικόλαος ο Μεσαρίτης (Κωνσταντινούπολη, 1163 ή 1164 - ; , μετά το 1224)

Επάγγελμα: Θεολόγος, Συγγραφέας

Ημερομηνίες: 1163 - 1224

Νικόλαος ο Μεσαρίτης (Κωνσταντινούπολη, 1163 ή 1164 - ; , μετά το 1224)

Δείγμα λήμματος:

Νικόλαος ο Μεσαρίτης (Κωνσταντινούπολη, 1163 ή 1164 - ;, μετά το 1224). Μητροπολίτης Εφέσου (αρχές 13ου αι.) και αξιόλογος θεολόγος και συγγραφέας. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ο πατέρας του, πρόεδρος της Συγκλήτου, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μόρφωσή του. Σύντομα χειροτονήθηκε ...