Αναζήτηση:

Νικοκλής

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Νικοκλής. ΄Ονομα βασιλέων και ηγεμόνων της αρχαίας Κύπρου. ...