Αναζήτηση:

Νεόφυτος ο Ταλαντίου (κοσμ. όν. Νικόλαος Μεταξάς) (Αθήνα, 1762 - 1861)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: 1762 - 1861

Νεόφυτος ο Ταλαντίου (κοσμ. όν. Νικόλαος Μεταξάς) (Αθήνα, 1762 - 1861)

Δείγμα λήμματος:

Νεόφυτος ο Ταλαντίου (κοσμ. όν. Νικόλαος Μεταξάς) (Αθήνα, 1762 -1861). Κληρικός, αγωνιστής του 1821 και ο πρώτος μητροπολίτης Αθηνών (1850 -61). Γόνος γνωστής αθηναϊκής οικογένειας, πήρε αξιόλογη μόρφωση και το 1792 χειροτονήθηκε διάκονος στη Μονή της Πεντέλης (που άκμαζε τότε), στην οποία χρημάτισε ...

Φωτογραφίες