Αναζήτηση:

Μπρούννερ (Brunner), (Χάινριχ) Έμιλ (1889 - 1966)

Επάγγελμα: Θεολόγος

Ημερομηνίες: 1889 - 1966

Δείγμα λήμματος:

Μπρούννερ (Brunner), (Χάινριχ) Έμιλ (1889 - 1966). Ελβετός προτεστάντης θεολόγος, θεμελιωτής μαζί με τον Καρλ Μπαρτ* κ.ά. της «διαλεκτικής θεολογίας», η οποία αποδέσμευσε τη θεολογία του 19ου αι. από την ανθρωποκεντρική της έμφαση και έθεσε ως βάση και αφετηρία της το Λόγο του Θεού και την Αποκάλυψη. ...