Αναζήτηση:

Μπαιρ (Baire), Ρενέ Λουί (1874 - 1932)

Επάγγελμα: Μαθηματικός

Ημερομηνίες: 1874 - 1932

Μπαιρ (Baire), Ρενέ Λουί (1874 - 1932)

Δείγμα λήμματος:

Μπαιρ (Baire), Ρενέ Λουί (1874 - 1932). Γάλλος μαθηματικός, που συνέβαλε σημαντικά στην αυστηρή θεμελίωση της θεωρίας των πραγματικών συναρτήσεων και στην ανάπτυξη της τοπολογίας. Σπούδασε στην Ecole Normale του Παρισιού και άρχισε τη σταδιοδρομία του διδάσκοντας σε λύκεια. Από το 1902 ως το 1905 δίδαξε ...