Αναζήτηση:

Μπαίηλυ (Baily), Φράνσις (1774 - 1844)

Επάγγελμα: Αστρονόμος

Ημερομηνίες: 1774 - 1844

Μπαίηλυ (Baily), Φράνσις (1774 - 1844)

Δείγμα λήμματος:

Μπαίηλυ (Baily), Φράνσις (1774 - 1844). ?γγλος αστρονόμος, ιδρυτής (1820) της Αστρονομικής Εταιρείας της Αγγλίας - μετέπειτα Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία -, της οποίας εκλέχτηκε μέλος το 1821. Το όνομά του είναι κυρίως συνδεδεμένο με την ολική ηλιακή έκλειψη του 1836 (15 Μαΐου), κατά την οποία παρατήρησε ...