Αναζήτηση:

Μουρούζης, Κωνσταντίνος (Κωνσταντινούπολη, 1735 ; - 1788)

Επάγγελμα: Διερμηνέας

Ημερομηνίες: 1735 - 1788

Δείγμα λήμματος:

Μουρούζης, Κωνσταντίνος (Κωνσταντινούπολη, 1735 ; - 1788). Δραγουμάνος του Οθωμανικού στόλου (1764 - 65), μέγας διερμηνέας της Υψηλής Πύλης (1774 - 77), ηγεμόνας της Μολδαβίας (1777 - 82), εγγονός από τη μητέρα του του Νικολάου Μαυροκορδάτου* και πατέρας του ηγεμόνα Αλέξανδρου Μουρούζη*. Γιος του Δημητρίου ...

Φωτογραφίες

Κωνσταντίνος Μουρούζης. Δραγουμά- νος του οθωμανικού στόλου (1764 - 65), μέγας διερμηνέας της Υψηλής Πύλης (1774 - 77), ηγεμόνας της Μολδαβίας (1777 - 82). Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Κωνσταντίνος Μουρούζης. Δραγουμά- νος του οθωμανικού στόλου (1764 - 65), μέγας διερμηνέας της Υψηλής Πύλης (1774 - 77), ηγεμόνας της Μολδαβίας (1777 - 82). Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).