Αναζήτηση:

Μελετόπουλος, Δημήτριος (Αίγιο, 1796 - Αθήνα, 1858)

Επάγγελμα: Αγωνιστής, Αγωνιστής

Ημερομηνίες: 1796 - 1858

Μελετόπουλος, Δημήτριος (Αίγιο, 1796 - Αθήνα, 1858)

Δείγμα λήμματος:

Μελετόπουλος, Δημήτριος (Αίγιο, 1796 - Αθήνα, 1858). Πρόκριτος της Βοστίτσας (Αιγίου), αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Σταφιδέμπορος με σχετική μόρφωση, αναφέρεται ότι είχε μυηθεί από τον πατέρα του ΄Αγγελο Μελετόπουλο ( ; -1827) στη Φιλική Εταιρία και λόγω του επαγγέλματός του είχε κατορθώσει ...

Φωτογραφίες

Δημήτριος Μελετόπουλος. Πρόκριτος της Βοστίτσας (Αιγίου), αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Δημήτριος Μελετόπουλος. Πρόκριτος της Βοστίτσας (Αιγίου), αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).