Αναζήτηση:

Μαυροκορδάτος, Ιωάννης (Κωνσταντινούπολη, 1689 - Βουκουρέστι, 1719)

Επάγγελμα: Διερμηνέας, Ηγεμόνας, Ηγεμόνας, Διερμηνέας

Ημερομηνίες: 1689 - 1719

Μαυροκορδάτος, Ιωάννης (Κωνσταντινούπολη, 1689 - Βουκουρέστι, 1719)

Δείγμα λήμματος:

Μαυροκορδάτος, Ιωάννης (Κωνσταντινούπολη, 1689 - Βουκουρέστι, 1719). Μέγας διερμηνέας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1709 - 16) και ηγεμόνας της Βλαχίας (1716 - 19), γιος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου* του εξ Απορρήτων και αδελφός του ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου*. Αρκετά μορφωμένος και ηπίου χαρακτήρα, ...