Αναζήτηση:

Μαρτινέγκος, Αντώνιος (Ζάκυνθος, 1754 - 1836)

Επάγγελμα: Γαιοκτήμονας, Γαιοκτήμονας

Ημερομηνίες: 1754 - 1836

Μαρτινέγκος, Αντώνιος (Ζάκυνθος, 1754 - 1836)

Δείγμα λήμματος:

Μαρτινέγκος, Αντώνιος (Ζάκυνθος, 1754 - 1836). Πλούσιος γαιοκτήμονας με ισχυρή επιρροή στο λαό και πλούσια συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα της Ζακύνθου (1797 -1820). Νόθος γιος αριστοκράτη, είχε από νωρίς παραγκωνιστεί από την τάξη των αρχόντων. Καθώς όμως είχε αναγνωριστεί από τον πατέρα του και είχε ...