Αναζήτηση:

Μαρτέν ντυ Γκαρ (Martin du Gard), Ροζέ (1881 - 1958)

Επάγγελμα: Συγγραφέας, Συγγραφέας

Ημερομηνίες: 1881 - 1958

Μαρτέν ντυ Γκαρ (Martin du Gard), Ροζέ (1881 - 1958)

Δείγμα λήμματος:

Μαρτέν ντυ Γκαρ (Martin du Gard), Ροζέ (1881 - 1958). Γάλλος συγγραφέας (Βραβείο Νόμπελ, 1937). Νέος σπούδασε παλαιογρά- φος και αρχειοδίφης στην Ecole Nationale des Chartes στο Παρίσι και καθώς φαίνεται οι σπουδές του αυτές επέδρασαν στο γράψιμό του, δίνοντάς του ένα συστηματικό και εμπεριστατωμένο ...