Αναζήτηση:

Μάρμορας, Ανδρέας (Κέρκυρα, 1618 - 1684)

Επάγγελμα: Λόγιος

Ημερομηνίες: 1618 - 1684

Δείγμα λήμματος:

Μάρμορας, Ανδρέας (Κέρκυρα, 1618 - 1684). Λόγιος, ο πρώτος Κερκυραίος ιστοριογράφος. Μορφώθηκε στη γενέτειρά του, έχοντας δασκάλους Λατίνους κληρικούς και αργότερα σπούδασε νομικά στην Πάντοβα. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο βενετικό στράτευμα και πολέμησε στην Κρήτη για πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια του ...

Φωτογραφίες