Αναζήτηση:

Μάρκος (άγιος) (1ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Συγγραφέας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Μάρκος (άγιος) (1ος αι. μ.Χ ). Ο συγγραφέας του δεύτερου Ευαγγελίου. Πηγές για το βίο του έχουμε τις Πράξεις των Αποστόλων. την επιστολή του αποστόλου Παύλου. Πρός Κολοσσαείς, τήν Β' επιστολή του Πρός Τιμόθεον, την επιστολή του Πρός Φιλήμονα *, καθώς και την Α' Καθολική έπιστολή του αποστόλου Πέτρου'. ...

Φωτογραφίες