Αναζήτηση:

Μαρία η Αιγύπτια ( ; - 522)

Επάγγελμα: Οσία

Ημερομηνίες: - 522

Μαρία η Αιγύπτια ( ; - 522)

Δείγμα λήμματος:

Μαρία η Αιγύπτια ( ; - 522). Οσία της Εκκλησίας. Καταγόταν από την Αίγυπτο και τις πρώτες ειδήσεις για τη ζωή και τη δράση της τις περιλαμβάνει ο Κύριλλος* ο Σκυθοπολίτης, ο γνωστός βιογράφος ασκητών του 6ου αι., στο βίο του αγίου Κυριακού. Συγκεκριμένα, όταν ο Κύριλλος, συνοδευόμενος από το μοναχό ...