Αναζήτηση:

Μανιάκης, Γεώργιος ( ; - 1043)

Επάγγελμα: Στρατηγός

Ημερομηνίες: - 1043

Μανιάκης, Γεώργιος ( ; - 1043)

Δείγμα λήμματος:

Μανιάκης, Γεώργιος ( ; - 1043). Βυζαντινός στρατηγός, που διεκδίκησε τον αυτοκρατορικό θρόνο το 1043. Ανήκε σε μικρασιατική αριστοκρατική οικογένεια στρατιωτικών και σταδιοδρόμησε και ο ίδιος στο στρατό. Το 1032, επικεφαλής βυζαντινών στρατευμάτων κατέλαβε την Έδεσσα της Συρίας. Λίγα χρόνια αργότερα, ...

Φωτογραφίες