Αναζήτηση:

Μανασσής, Κωνσταντίνος (12ος αι.)

Επάγγελμα: Ποιητής, Ιστορικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Μανασσής, Κωνσταντίνος (12ος αι.). Βυζαντινός ιστορικός και ποιητής. Το 1160 περίπου συνόδευσε τον Ιωάννη Κοντοστέφανο στη διπλωματική του αποστολή στις λατινοκρατούμενες περιοχές της Παλαιστίνης, που αποσκοπούσε στην εξεύρεση νύφης για τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α'*. Το ταξίδι αυτό περιγράφει στο μακροσκελές ...