Αναζήτηση:

Μαλατέστα (Malatesta)

Επάγγελμα: Αριστοκρατική οικογένεια

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Μαλατέστα (Malatesta). Παλαιά επιφανής οικογένεια της κεντρικής Ιταλίας, που δυνάστευσε στο Ρίμινι. Οι πρώτες ασφαλείς ιστορικές μνείες για την οικογένεια αυτή ανάγονται στο 12ο αι. Εγκαταστημένοι από τις αρχές του 13ου αι. στο Ρίμινι, οι Μαλατέστα απέκτησαν μεγάλη επιρροή και αναμίχθηκαν στις πολιτικές ...