Αναζήτηση:

Μαγγίνας, Σπυρίδων (Αθήνα, 1839 - 1919)

Επάγγελμα: Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ημερομηνίες: 1839 - 1919

Μαγγίνας, Σπυρίδων (Αθήνα, 1839 - 1919)

Δείγμα λήμματος:

Μαγγίνας, Σπυρίδων (Αθήνα, 1839 - 1919). Καθηγητής της Χειρουργικής και βαθύς γνώστης της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1856 - 61) και, αφού άσκησε για τρία χρόνια το ιατρικό επάγγελμα στην Αιτωλία, πήγε για μετεκπαίδευση στο Παρίσι και στη Βιέννη (1865 - ...

Φωτογραφίες