Αναζήτηση:

Λεζάντρ (Legendre), Αντριέν - Μαρί (1752 - 1833)

Επάγγελμα: Μαθηματικός

Ημερομηνίες: 1752 - 1833

Δείγμα λήμματος:

Λεζάντρ (Legendre), Αντριέν - Μαρί (1752 - 1833). Γάλλος μαθηματικός, που έχει προσφέρει πολύτιμο έργο στην αριθμοθεωρία. Σημαντικές υπήρξαν επίσης οι έρευνές του στη γεωδαισία και στην αστρονομία. Ειδικότερα ως προς την τελευταία, συνέβαλε κυρίως στην επεξεργασία των παρατηρήσεων με τη μέθοδο των ελάχιστων ...