Αναζήτηση:

Λεόντιος ο Βυζάντιος (Κωνσταντινούπολη, περ. 485 - περ. 543)

Επάγγελμα: Θεολόγος, Θεολόγος

Ημερομηνίες: 485 - 543

Λεόντιος ο Βυζάντιος (Κωνσταντινούπολη, περ. 485 - περ. 543)

Δείγμα λήμματος:

Λεόντιος ο Βυζάντιος (Κωνσταντινούπολη, περ. 485 - περ. 543). Βυζαντινός θεολόγος, από τους σημαντικότερους του 6ου αι. Ο προσδιορισμός της ταυτότητάς του αποτελεί δύσκολο πρόβλημα για τουςερευνητές. Οι περισσότεροι δέχτηκαν την ταύτιση του συγγραφέα Λε- όντιου με τον ομώνυμο «ωριγενιστή», που για το ...