Αναζήτηση:

Λεόντιος ( ; - 705)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: - 705

Λεόντιος ( ; - 705)

Δείγμα λήμματος:

Λεόντιος ( ; - 705). Βυζαντινός αυτοκράτορας (695 - 698). Εκπρόσωπος της συγκλητικής αριστοκρατίας, πατρίκιος και στρατηγός των Ανατολικών, ανέβηκε στο θρόνο ανατρέποντας τον Ιουστινιανό Β'* με τη βοήθεια λίγων ευγενών και του δήμου των Βενέτων. Ο λόγος που τον εξώθησε στην ανταρσία ήταν ότι πήρε μετάθεση ...