Αναζήτηση:

Κληρίδης, Ιωάννης (Αγρός Κύπρου, 1887 - 1961)

Επάγγελμα: Νομικός, Πολιτικός

Ημερομηνίες: 1887 - 1961

Δείγμα λήμματος:

Κληρίδης, Ιωάννης (Αγρός Κύπρου, 1887 - 1961). Κύπριος νομικός, πολιτικός και δήμαρχος Λευκωσίας (1946 - 49), πατέρας του προηγουμένου. Σπούδασε νομικά και άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στη Λευκωσία, παράλληλα αναμίχθηκε ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου και διατέλεσε μέλος του Εθναρχικού Συμβουλίου ...