Αναζήτηση:

Κλαδάς, Κροκόδειλος (1425 - 1490)

Επάγγελμα: Τιμαριούχος

Ημερομηνίες: 1425 - 1490

Κλαδάς, Κροκόδειλος (1425 - 1490)

Δείγμα λήμματος:

Κλαδάς, Κροκόδειλος (1425 - 1490). Βυζαντινός τιμαριούχος της νότιας Πελοποννήσου, αλβανικής καταγωγής, ηγέτης επαναστατικών κινημάτων κατά της τουρκικής κατοχής στη Δυτική Βαλκανική. (Το όνομά του «Κροκόδειλος» απαντάται και με τους τύπους Ακροκόνδυλος, Κορκόντηλος και Κορκόδειλος). Καταγόταν από τη ...