Αναζήτηση:

Κερουμπίνι (Cherubini), Λουίτζι (1760 - 1842)

Επάγγελμα: Θεωρητικός, Συνθέτης, Παιδαγωγός

Ημερομηνίες: 1760 - 1842

Δείγμα λήμματος:

Κερουμπίνι (Cherubini), Λουίτζι (1760 - 1842). Φλωρεντινός συνθέτης, θεωρητικός και παιδαγωγός της μουσικής. Επί 50 χρόνια υπήρξε δεσπόζουσα μορφή της γαλλικής μουσικής ζωής και παιδείας. Ανήκει κυρίως στη γαλλική μουσική σχολή και συνέβαλε στην ανάπτυξη της όπερας κατά τη μεταβατική περίοδο από τον ...