Αναζήτηση:

Κατελάνος, Φράγκος (α' μισό 16ου αι.)

Επάγγελμα: Ζωγράφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Κατελάνος, Φράγκος (α' μισό 16ου αι.). Αξιόλογος μεταβυζαντινός ζωγράφος από τη Θήβα. Οι πληροφορίες για τη ζωή του περιορίζονται στον τόπο καταγωγής του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, παρεκκλήσι της Μονής Λαύρας του Αγίου ΄Ορους, ο Κατελάνος από τη ...