Αναζήτηση:

Καμπούρογλου(ς), Δημήτριος (Αθήνα, 1852 - 1942)

Επάγγελμα: Λογοτέχνης, Ιστοριοδίφης, Λογοτέχνης

Ημερομηνίες: 1852 - 1942

Καμπούρογλου(ς), Δημήτριος (Αθήνα, 1852 - 1942)

Δείγμα λήμματος:

Καμπούρογλου(ς), Δημήτριος (Αθήνα, 1852 - 1942). Ιστοριοδίφης, λογοτέχνης, ο γνωστότερος «Αθηναιογράφος» και ακαδημαϊκός. Γιος του λόγιου και δημοσιογράφου Γρηγόριου Καμπούρογλου (Κωνσταντινούπολη, 1810 - Αίγινα, 1868), και της Μαριάννας (Αθήνα, 1819 - 1890), κόρης του Αγγέλου Γέροντα*, μιας από τις ...

Φωτογραφίες

Δημήτριος Καμπούρογλου(ς). Ιστοριοδίφης, λογοτέχνης, ο γνωστότερος «Αθηναιογράφος» και ακαδημαϊκός. Ελαιογραφία του Γ. Ν. Ροϊλού (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Δημήτριος Καμπούρογλου(ς). Ιστοριοδίφης, λογοτέχνης, ο γνωστότερος «Αθηναιογράφος» και ακαδημαϊκός. Ελαιογραφία του Γ. Ν. Ροϊλού (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).