Αναζήτηση:

Κάλλιππος ο Κυζικηνός (Κύζικος περ. 370 - ; π.Χ.)

Επάγγελμα: Αστρονόμος

Ημερομηνίες: 370 -

Δείγμα λήμματος:

Κάλλιππος ο Κυζικηνός (Κύζικος περ. 370 - ; π.Χ.). Αστρονόμος που άκμασε στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. ΄Αρχισε τις σπουδές του στη γενέτειρά του, με το συμπατριώτη του Πολέμαρχο, φίλο του Ευδόξου*, και τις συνέχισε στην Αθήνα κοντά στον Αριστοτέλη*. Εκεί εργάστηκε για τη διόρθωση και την τελειοποίηση του ...