Αναζήτηση:

Καλέκας, Μανουήλ (Κωνσταντινούπολη, ; - Μυτιλήνη, 1410)

Επάγγελμα: Θεολόγος, Θεολόγος

Ημερομηνίες: - 1410

Καλέκας, Μανουήλ (Κωνσταντινούπολη, ; - Μυτιλήνη, 1410)

Δείγμα λήμματος:

Καλέκας, Μανουήλ (Κωνσταντινούπολη, ; - Μυτιλήνη, 1410). Βυζαντινός λατινόφρων θεολόγος. Δε σώζεται καμιά πληροφορία για την καταγωγή του, είναι όμως βέβαιο ότι δεν είχε καμιά συγγένεια με το συνώνυμο του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη ΙΔ'* Καλέκα. Το μόνο που τους συνέδεε ήταν η κοινή λατινίζουσα ...