Αναζήτηση:

Ιωάννης Δούκας Άγγελος ( ; - περ. 1244)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: - 1244

Δείγμα λήμματος:

Ιωάννης Δούκας Άγγελος ( ; - περ. 1244). Αυτοκράτορας της Θεσσαλονίκης (1240 - 44). Πρωτότοκος γιος του Θεοδώρου*, αυτοκράτορα του κράτους Θεσσαλονίκης - Ηπείρου, ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας από τον τελευταίο, όταν επέστρεψε τυφλός στη Θεσσαλονίκη μετά την αιχμαλωσία του από τους Βουλγάρους κρατώντας ...