Αναζήτηση:

Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς (5ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Λεξικογράφος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς (5ος αι. μ.Χ.). Λεξικογράφος. Το μεγάλο λεξικογραφικό του έργο Συναγωγή πασών λέξων κατά στοιχεϊον έκ των Άριατάρχου και Άπίωνος και Ηλιοδώρου αποτελεί πολύτιμο όργανογια τη μελέτη των αρχαιοελληνικών διαλέκτων, την ερμηνεία επιγραφών και την κριτική αποκατάσταση, όπως και για ...