Αναζήτηση:

Ιστιαίος ( ; - 493 π.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατιωτικός, Στρατιωτικός

Ημερομηνίες: - 493

Ιστιαίος ( ; - 493 π.Χ.)

Δείγμα λήμματος:

Ιστιαίος ( ; - 493 π.Χ.). Τύραννος της Μιλήτου (515 - 514). Ικανότατος ναυτικός και στρατιωτικός, ακολούθησε, όπως και άλλοι τύραννοι, τον Πέρση Μεγάλο βασιλιά Δαρείο*, στην εκστρατεία του εναντίον της Σκυθίας (514) ως ένας από τους αρχηγούς του ιωνικού στόλου, που υποστήριζε τα περσικά στρατεύματα. ...