Αναζήτηση:

Ισοκράτης (Αθήνα, 436 - 338 ή 337 π.Χ.)

Επάγγελμα: Ρήτορας

Ημερομηνίες: 436 - 337

Δείγμα λήμματος:

Ισοκράτης (Αθήνα, 436 - 338 ή 337 π.Χ.). Ένας από τους δέκα ρήτορες του αλεξανδρινού «Κανόνος» και από τους σπουδαιότερους ρητοροδιδάσκαλους της κλασικής αρχαιότητας, που θεωρείται συγχρόνως ένας από τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτική κατάσταση του καιρού του. Γιος πλούσιου ιδιοκτήτη εργαστηρίου ...