Αναζήτηση:

Ισαάκιος Β' Κομνηνός ΄Αγγελος (1160 - 1204)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: 1160 - 1204

Δείγμα λήμματος:

Ισαάκιος Β' Κομνηνός ΄Αγγελος (1160 - 1204). Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ( 1185 - 95, 1203 - 1204), νεότερος γιος του Ανδρόνικου Κομνηνού Αγγέλου*, στρατηγού του Μανουήλ Α'*. Ο Ισαάκιος ήταν ακόμη νεαρός, όταν, το 1183, πήρε μέρος στη στάση που έγινε στη Νίκαια εναντίον του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α' ...