Αναζήτηση:

Ισαάκιος Α' Κομνηνός ( ; - 1061)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: - 1061

Ισαάκιος Α' Κομνηνός ( ; - 1061)

Δείγμα λήμματος:

Ισαάκιος Α' Κομνηνός ( ; - 1061). Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (1057 - 59). Πρωτότοκος γιος του Βυζαντινού αξιωματούχου Μανουήλ Κομνηνού, ήταν ακόμη παιδί, όταν πέθανε ο πατέρας του και την ανατροφή του, όπως και του αδελφού του Ιωάννη, ανέλαβε ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β'*, κατά παράκληση του πατέρα τους. ...

Φωτογραφίες

Ισαάκιος Α ' Κομνηνός. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Μικρογραφία από χειρόγραφο (Μοδένα. Βιβλιοθήκη Estense).Ισαάκιος Α ' Κομνηνός. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Μικρογραφία από χειρόγραφο (Μοδένα. Βιβλιοθήκη Estense).