Αναζήτηση:

Ηρακλής Α' (Ercole) (1431 - 1505)

Επάγγελμα: Δούκας, Δούκας

Ημερομηνίες: 1431 - 1505

Ηρακλής Α' (Ercole) (1431 - 1505)

Δείγμα λήμματος:

Ηρακλής Α' (Ercole) (1431 - 1505). Δούκας της Φερράρας, της Μοδένας και του Ρέτζιο (1471 - 1505). Αντιμετώπισε αλλεπάλληλες συνωμοσίες στο εσωτερικό του δουκάτου, καθώς και την εχθρότητα του πάπα Σίξτου Δ'*. Το 1482 - 84 διεξήγαγε επιτυχημένο πόλεμο εναντίον της Βενετίας. Κατά τη μακρόχρονη ηγεμονία ...