Αναζήτηση:

Ιππίας ο Ηλείος ( Ηλιδα, 5ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Σοφιστής

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Ιππίας ο Ηλείος ( Ηλιδα, 5ος αι. π.Χ.). Σοφιστής, ο χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος του εγκυκλοπαιδισμού της σοφιστικής. Σχετικά νεότερος από τους πρώτους σοφιστές, το Γοργία* και τον Πρωταγόρα* , ήταν σύγχρονος του Σωκράτη* και συνομιλητής του στην Αθήνα. Οπως οι περισσότεροι σοφιστές, έτσι και ο Ιππίας ...