Αναζήτηση:

Ιουβενάλης, Δέκιμος Ιούνιος (Decimus lunius luvenalis) (μέσα 1ου αι. - μετά το 127 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Ποιητής

Ημερομηνίες: - 127

Δείγμα λήμματος:

Ιουβενάλης, Δέκιμος Ιούνιος (Decimus lunius luvenalis) (μέσα 1ου αι. - μετά το 127 μ.Χ.). Ο τελευταίος μεγάλος Ρωμαίος σατιρικός ποιητής. Για τη ζωή του δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες, καθώς και ο ίδιος αποφεύγει τα αυτοβιογραφικά στοιχεία στο έργο του, αντίθετα με τους ομοτέχνους του Λουκίλιο* και ...