Αναζήτηση:

Ιούβας Α' ( ; - 46 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: - 46

Δείγμα λήμματος:

Ιούβας Α' ( ; - 46 π.Χ.). Βασιλιάς της Νουμιδίας (49 - 46), γιος και διάδοχος του Ιέμψαλου Β'. Πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Ιουλίου Καίσαρα* και Πομπήιου* υπέρ του τελευταίου και εξουδετέρωσε το στρατό του Καίσαρα που είχε σταλεί εναντίον του (49). Μετά όμως τη νίκη του Καίσαρα στη μάχη της ...