Αναζήτηση:

Ιερώνυμος (πλήρες όν. Σωφρόνιος Ευσέβιος Ιερώνυμος, Sophronius Eusebius Hieronymus) (περ. 347 - 419 ή 420 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Άγιος, Συγγραφέας

Ημερομηνίες: 347 - 420

Δείγμα λήμματος:

Ιερώνυμος (πλήρες όν. Σωφρόνιος Ευσέβιος Ιερώνυμος, Sophroni- us Eusebius Hieronymus) (περ. 347 - 419 ή 420 μ.Χ.). Λατίνος μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας και άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Γεννήθηκε στη Στριδώνα του Ιλλυρικού από εύπορους γονείς χριστιανούς και από πολύ νεαρή ηλικία (από το ...

Φωτογραφίες